آغاز عملیات قطعه دوم جاده الیگودرز که به سمت مسجد سلیمان می رودایسنا/لرستان نماینده مردم الیگودرز در شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم جاده الیگودرز به مسجد سلیمان خبر داد.

محمد خدابخشی در نشستی به بررسی آخرین وضعیت سد زلکی برای تولید برق با اشاره به اینکه سد لیروک و زلکی جزو برنامه های ملی است، گفت: این دو طرح در دست دولت نیست، همه اینها و پس از آن انجام شد. در سطح کلان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بدهی اولیه سد لیروک هفت میلیارد تومان و بدهی زلک دو میلیارد تومان است، افزود: در پروژه های ملی نباید به میزان اعتبار اولیه نگاه کرد، بلکه مهم این است که پروژه ها . آنها در بودجه هستند.

نماینده مردم الیگودرز در شورای اسلامی گفت: با توجه به کمبود اعتبارات و مخالفت دولت با اجرای طرح های جدید، از مجلس رایزنی کردیم و موفق شدیم این دو پروژه را در قانون بودجه قرار دهیم.

خدابخشی درباره چالش دسترسی به سد زلکی گفت: خیابان پیر امام، امامزاده چال داوود و مرغسر در مسیر ساخت سد زلکی همپوشانی خوبی دارند که باید بررسی و بررسی شود.

نماینده مردم الیگودرز در شورای اسلامی در خصوص راه دسترسی به سد لیروک گفت: احداث جاده الیگودرز به مسجد سلیمان مسیر سد لیروک را هموار می کند.

وی در آنجا از آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم جاده الیگودرز به مسجد سلیمان خبر داد و گفت: به زودی مراسم کلنگ زنی قطعه دوم این پروژه ملی برگزار می شود.

در انتهای پیام