آسمان زنجان امروز صاف است



ایسنا/زنجان کارشناس مسئول پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان زنجان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با دمای هوای منفی یک درجه سانتیگراد دومین منطقه سردسیر کشور گزارش شد.

حسین سلطانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی، آسمان امروز زنجان صاف است و شرایط آرامی در منطقه وجود دارد که گاهی با بازی بادی همراه است.

وی با بیان اینکه تا اواسط هفته این شرایط جوی در منطقه حاکم بود و سامانه بارشی فعالی پیش بینی نشده بود، ادامه داد: احتمال دارد در روزهای پایانی هفته بارندگی های گسترده ای در منطقه رخ دهد.

سلطانی با اشاره به اینکه از روز گذشته دمای هوا در مناطق مختلف منطقه کاهش یافته و این سردی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، افزود: خیرآباد صبح امروز به عنوان سردترین نقطه منطقه ۵ درجه ثبت شد. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با دمای هوای کمتر از یک درجه سانتیگراد دومین مرکز سرد منطقه گزارش شد.

کارشناس مسئول پیش بینی و مدیریت بحران های هواشناسی منطقه زنجان دمای هوای شهر زنجان را صفر دانست که نسبت به روز قبل در همان ساعت یک درجه کاهش یافته است و حداقل و حداکثر هوا را صفر دانست. دما بیشتر شهر زنجان در طول روز و شب گذشته در زنجان منفی ۱ و ۱۳ درجه، ابهر یک و ۱۳ درجه، خرمدره ۲ و ۱۲ درجه، قیدر صفر و ۱۱ درجه، ماهنشان ۲ و ۱۶ درجه، سلطانیه منفی ۳ و ۱۲ درجه بود. و ابر ۱۰ و ۲۲ درجه سانتیگراد.

در انتهای پیام